bırakılmak

-e bırakmak 的被动态: Vapurda bir çanta bırakılmış. 一个包落在了轮船上。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • bırakılmak — nsz Bırakma işine konu olmak, terk edilmek Bırakılınca azat edilmiş bir kırlangıç gibi fırladı. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • başsız kalmak (veya bırakılmak) — 1) yöneticisi, başkanı bulunmamak Fakat o gözünü kapayınca başsız kalan konak ... R. N. Güntekin 2) büyüğünü yitirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dışında bırakılmak — hariç tutulmak Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yüzüstü kalmak — 1) bir iş, zamanında yapılmayıp olduğu gibi bırakılmak Altı hücreyle cümle kapısının taş kemeri, kalın meşe tahtasından kapı kanatları yüzüstü kaldılar. K. Tahir 2) bir iş bitirilmeden bırakılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bırakılıvermek — e, nsz Ansızın ve çabucak bırakılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bırakılma — is. Bırakılmak işi veya durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dış — is. 1) Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı Hafta sonunda şehrin dışına çıkıyoruz. Şehrin artık dışındayız. Bostanlar, bağlar, sürülmüş tarlalar. A. Haşim 2) Bir konunun kapsamına girmeyen şey 3)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dökülmek — nsz 1) Dökme işi yapılmak veya dökme işine konu olmak Tepesinden saçları bir hayli dökülmüştü. S. F. Abasıyanık 2) Kumaş dökümlü olmak 3) Bir işi, bir konuyu ele alış biçiminde değişiklik olmak 4) e Düşmek Bizim motor ikiye bölünüp suya… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ekarte — sf., Fr. écarté Saf dışı etmek, konu dışında tutmak anlamlarındaki ekarte etmek, saf dışı bırakılmak, konu dışı tutulmak anlamında ekarte edilmek birleşik fiillerinde geçen bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ertelenmek — nsz Daha sonraki bir zamana bırakılmak Gezi ertelendi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • otlatılmak — nsz Otlamaya bırakılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.